DRIFTSTATUS

 

Værket kører uden forstyrrelser.

d.  29. september 2023

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

 

 

Velkommen til Svenstrup Vandværk

Vandværkets adresse: Pedersbjergvej 9

Andelsselskabet Svenstrup Vandværk har 366 andelshavere

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Værkets regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges hvert andet år.