DRIFTSTATUS

 

  A-conto opkrævning:

PR 01.01.24 ændres a-conto oprkrævning til 2 x årligt

A-conto 1 = 01.01. - 30.06.

A-conto 2 = 01.07. - 31.12.

 

 

Værket kører uden forstyrrelser.

d.  [Date:current]

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

 

 

 

Velkommen til Svenstrup Vandværk

Vandværkets adresse: Pedersbjergvej 9

Andelsselskabet Svenstrup Vandværk har 366 andelshavere

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Værkets regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges hvert andet år.